Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen voorwaarden) zijn van toepassing op elke activiteit die Twee Steekjes Los organiseert.
1.2. Onder ‘activiteit’ wordt verstaan: handwerkcafé, workshop, evenement in de breedste zin van het woord.
1.3. Door deelname aan activiteiten van Twee Steekjes Los, geef je aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.
1.4. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Retourbeleid
Bolletje over? Ruilen mag.
2.1. Ruilen (retourneren) van aankopen kan alleen op vertoon van de kassabon.
2.2. Er wordt geen geld teruggegeven op geretourneerde goederen. Van dit artikel wordt alleen afgeweken indien dat bij aankoop met de klant is afgesproken en door Twee Steekjes Los is aangetekend op de kassabon.
2.3. Artikelen dienen volledig, onbeschadigd en in originele verpakking te worden geretourneerd om geruild te kunnen worden.
2.4. Er kan geruild worden tegen alle artikelen in de winkel, ook tegen cadeaubonnen.
2.5. Opruimingsartikelen kunnen niet worden geruild.
2.6. Voor retourneren van online aankopen geldt artikel 11.

3. Handwerkcafé
Twee Steekjes Los organiseert regelmatig handwerkcafés in de winkel.
3.1. Deelname aan de handwerkcafés is gratis.
3.2. Het is niet verplicht om te werken met garens/materialen die bij Twee Steekjes Los gekocht zijn.
3.3. Het is voor deelnemers niet toegestaan om het handwerkcafé te gebruiken om eigen artikelen te verkopen.
3.4. Zolang er stoelen vrij zijn is er plek; er kunnen geen plekken worden gereserveerd.
3.5. Wanneer Twee Steekjes Los besluit een handwerkcafé eenmalig, tijdelijk of helemaal af te zeggen, wordt dat aangekondigd op de website van Twee Steekjes Los.
3.6. Twee Steekjes Los zorgt voor koffie en thee.

4. Workshops
4.1. Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door inschrijving door de deelnemer en het bevestigen van deze inschrijving door Twee Steekjes Los.
4.2. Inschrijven voor een workshop kan in de winkel of via een e-mail naar workshop@tweesteekjeslos.nl onder vermelding van de workshop en datum.
4.3. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
4.4. Twee Steekjes Los behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
4.5. Na inschrijving ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging via e-mail met betaalinstructie. Pas na het voldoen van de volledige betaling is de inschrijving definitief. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de betalingen.
4.6. Per workshop zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving gesloten.
4.7. Als een workshop vol zit, kunt u Twee Steekjes Los mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [datum workshop]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht een plek vrijkomen, dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

5. Afmelden voor workshop
5.1. Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
5.2. Bij afmelding voor een workshop worden € 5,00 aan administratiekosten ingehouden op het te restitueren bedrag.
5.3. Er geldt een wettelijk bedenktermijn van 14 dagen na aanmelding voor een workshop. Wanneer de 14 dagen zijn verstreken is de deelnemer in geval van annulering een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

  • Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de workshop: 50% van de prijs.
  • Bij annulering tussen 4 weken en 1 week voor de geplande start van de workshop: 80% van de prijs.
  • Bij annulering binnen 1 week voor de geplande start van de workshop: 100% van de prijs.

5.4. Mocht de deelnemer niet kunnen komen, dan mag de deelnemer ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, graag ontvangen wij hiervan vooraf een bericht.
5.5. Wanneer de deelnemer afzegt en het lukt Twee Steekjes Los om de leeggevallen plek nog in te vullen, is de deelnemer alleen de administratiekosten verschuldigd. Dit geldt alleen voor het geval een potentiële deelnemer op de reservelijst staat vermeld of wanneer zich een nieuwe deelnemer aanmeldt. Twee Steekjes Los is op geen enkele manier verplicht actief op zoek te gaan naar een vervanger voor de afzeggende deelnemer.

6. Annulering/verplaatsing door Twee Steekjes Los
6.1. Twee Steekjes Los is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 1 week voor aanvang bericht.
6.2. Twee Steekjes Los is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
6.3. Twee Steekjes Los is te allen tijde gerechtigd bij overmacht (bijvoorbeeld: ziekte) de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en wordt het betaalde inschrijfgeld volledig gerestitueerd.

7. Betaling workshop
7.1. De deelnemer dient het gehele bedrag binnen 1 week na ontvangbevestiging en betaalinstructie te voldoen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Twee Steekjes Los aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een  door Twee Steekjes Los georganiseerde activiteit.

9. Auteursrecht
9.1. Op het cursusmateriaal (waaronder: geschreven tutorials, video’s en ander beeldmateriaal) berust auteursrecht die toebehoort aan Twee Steekjes Los of de ingehuurde workshopgever. Het staat de deelnemer vrij om dit te printen en gebruiken voor privédoeleinden. Het is echter niet toegestaan het cursusmateriaal aan te passen. Alle gebruik van het cursusmateriaal (of delen hiervan) voor enige vorm van commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur is niet toegestaan.

10. Piggy
10.1. Bij aankoop ontvangt de klant 1 punt per € 1,00 van het af te rekenen bedrag.
10.2. Uitgesloten zijn boeken, te kopen/in te leveren cadeaubonnen en webshopaankopen.
10.3. Voor deelname aan een workshop ontvangt de deelnemer 15 punten.
10.4. Twee Steekjes Los is gerechtigd zonder opgave van reden de spaardoelen te wijzigen.

11. Webshop
11.1. Aankopen via de webshop worden verzonden op de eerstvolgende dag dat de winkel open is, mits de betaling is ontvangen.
11.2. Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen (vanaf ontvangst van de artikelen door klant = datum ontvangst volgens track&trace code).
11.3. Als een klant een artikel wil retourneren, dient dat via een e-mail aan Twee Steekjes Los te worden aangegeven, hiervoor kan de link op de website worden gebruikt.
11.4. Bij een retourmelding moet duidelijk worden aangegeven om welke artikelen het gaat met bestelnummer en naam- en adresgegevens van de klant.
11.5. Retour gestuurde artikelen moeten verkoopbaar zijn en worden alleen in goede staat en in originele verpakking geaccepteerd. Voor garens betekent dat: onaangebroken bollen of strengen. Twee Steekjes Los beslist of de geretourneerde artikelen nog verkoopbaar zijn.
11.6. De klant ontvangt het aankoopbedrag en de verzendkosten retour. De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.
11.7. Als de klant slechts een deel van de artikelen retourneert, wordt ook alleen een evenredig deel van de verzendkosten vergoedt.
11.8. Het is niet mogelijk om cadeaubonnen te verzilveren in de webshop.
11.9. Op aankopen in de webshop worden geen piggypunten gegeven.